4751_orig

طبیبان به  علتهای مختلفی  احتیاج به فرستادن سوزن به داخل  بدن دارند. یکی از آنها کشیدن مایع از برخی قسمتهای داخل بدن برای تست و آزمایش است و دیگری تزریق برخی داروها مثل  داروهای بیحسی موضعی و یا داروهای ضد التهابی برای معالجه التهاب مفاصل و تاندون ها است. در بسیاری موارد پیدا کردن دقیق محل تزریق و فرستادن نوک سوزن به آن بسیار مشکل است. اینجا است که سونوگرافی به کمک پزشک میاید.

شرکت eZono از آلمان سیستمی به نام eZono 4000 Tablet Ultrasound System را معرفی کرده که پزشک با استفاده از آن میتواند مسیر سوزن و محل دقیق حرکت آن را ببیند. همزمان با فرستاده شدن سوزن به درون بدن تصویر سونوگرافی از مسیر تهیه شده و بر روی مانیتور دستگاه دیده میشود. به این طریق پزشک زیر دید مستقیم، مسیر حرکت سوزن را دنبال میکند تا به محل مورد نظر برسد سپس تزریق را انجام داده یا مایع را از محل تجمع آن بیرون میکشد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir