;

کمربند وزنه چیز تازه ای در جهان برای تناسب اندام است، اما آنچه بیشتر مردم نمی دانند این است که آنها  فکر میکنند برای افراد سالم کاملا غیر ضروری می باشد.

برای اکثر افراد، بستن کمربند وزنه‌برداری تاثیر خیلی کمی در بهبود عملکرد و حفاظت از ستون فقراتشان خواهد داشت، به خصوص هنگام اجرای تمریناتی که فشار کمی بر پشت داشته یا کلا فشاری وارد نمی‌کنند.

اما شاید در شرایطی که بخواهید تمرینات پاور لیفتینگ یا دد لیفت انجام دهید، نیاز به پوشیدن کمربند وزنه برداری باشد. آنهم تنها به این دلیل که کمربند وزنه‌برداری می‌تواند به شما یادآوری کند تا هنگام بلند کردن وزنه‌های سنگین، ستون فقراتتان را در وضعیت صحیحی قرار دهید.

پس این تئوری که بستن کمربند بدنسازی هنگام تمرین با وزنه ضروری است یا خیلی به شما کمک می‌کند، صحیح نیست.

اما از خاطر نبرید که هنگام تمرین با وزنه‌ها، این اقدامات امنیتی بایدی هستند:

فرم و تکنیک صحیح تمرین را یاد بگیرید

هر چه فرم صحیح‌تری داشته باشید، بهتر نتیجه گرفته و به احتمال کمتری به خودتان آسیب خواهید زد.

1

از کمرتان محافظت کنید

هنگامی که می‌خواهید با وزنه‌ها تمرین کنید، کمرتان را در وضعیتی نگه دارید که صاف و ثابت باشد. هنگامی که می‌خواهید وزنه‌ها را از زمین بردارید یا اینکه به زمین بگذاریدشان، فشار آنها را به پاهایتان بیندازید، نه به کمرتان.

کمک بگیرید

اگر می‌خواهید با وزنه‌های سنگینی تمرین کنید، از حریف تمرینی‌تان یا از ورزشکاران دیگر بخواهید تا هوای شما را داشته باشد.

منبع-http://fitnessmagazine.ir