پزشکان معتقدند، مصرف خودسرانه دارو به ویژه ضد ویروس ها بی فایده است.

به نوشته  روزنامه لوفیگارو در اینترنت، مصرف خودسرانه داروی ضد ویروس، بدون ابتلا و تشخیص آن از سوی پزشک بی فایده است.

محققان همچنین اعلام کردند: مصرف بدون علت دارو، علاوه بر اینکه بی فایده است، می تواند باعث مقاومت بدن در برابر درمان نیز شود.