diabetes_20110627190428_640_480(4)

در این پژوهش بالاتر از 20 هزار فرد  دیابتی درطول 28 روز به 52 پرسش از پرسشنامه  زندگی با بیماران دیابتی جواب داده و سپس با متخصصین مشاوره کردند.

این مطالعه  برای بررسی 2 سوال زیر طراحی و اجرا شد:

1-    بیشترین چالش هایی که افراد مبتلا به دیابت در انگلستان با آن روبرو هستند، کدامند؟

2-    آموزشهای حمایتی از افراد دیابتی چه میزان موثرند؟

بیشترین سوالی که شرکت کنندگان در تحقیق به آن پاسخ دادند، به این شرح بود:

به چه میزان درباره ی ابتلا به هیپوگلایسمی نگران هستید؟

 64 درصد از پاسخ دهندگان بزرگترین چالشی که با آن روبرو هستند را ترس از هیپوگلایسمی بیان کردند.

دراین مطالعه  مشخص گردید 19 درصد از بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 درباره ی اندازه گیری قند خون خود بی تفاوت بوده یا به میزان بسیار محدود قند خون خود را اندازه گیری میکنند. این گزارش تفاوت های آموزشی و حمایتی را در سراسر اروپا با آلمان که پیشتاز آموزش دیابت است پررنگ تر کرد.

دراین گزارش چالش های مهمی که افراد  دیابتی با آن روبرو هستند، اثر بخشی و کاستی های آموزشی و فرصت های فعلی برای بالا بردن کیفیت مدیریت دیابت ارزیابی گردید.

گزارش کامل این تحقیق را می توانیداز آدرس www.diabetes.co.uk/report دانلود کرده واز آن در جهت ارتقاء حمایت ها و آموزش بیماران خود استفاده نمایید. نتایج این تحقیق دیدگاه روشن ومتعادلی را در مورد چالشهای روزمره مدیریت دیابت دراختیار متخصصین  قرار می دهد.

منبع-http://www.diabetestma.org/