برخی اوقات در حادثه های بسیار خطرناک افراد به طور معجزه آسایی از مرگ نجات پیدا می کنند و به زندگی مجدد باز می گردند مثل جوان تایلندی که در ایستگاه قطار به ناگاه وارد ریل شد و قطار از آن رد شد اما این مرد زنده ماند.در تصاویری که به تازگی از دوربین مدار بسته یک ایستگاه قطار در تایلند تهیه شده است لحظه فرار از مرگ یک مسافر را نشان می دهد. این مسافر در لحظه وارد شدن قطار به ایستگاه، ناگهان وارد ریل شده و جلوی قطار دراز می کشد. در حالی که به نظر می رسد قطار از روی وی رد شده باشد اما بعد از چند ثانیه ناگهان این مرد از پشت یکی از واگن های قطار ظاهر می شود.
گفتنی است؛ در ادامه پلیس تایلند توانست این مرد 23 ساله را که ” ویراچای نیسایرام” نام داشت پیدا کند. وی که دچار جراحت از ناحیه پا شده بود به بیمارستانی در تایلند منتقل شد. هنوز مشخص نیست که این مرد بخاطر این عمل مخاطره آمیزش با اتهامی مواجه شود.

منبع/باشگاه خبرنگاران