از شایع ترین نوع دمانس در جهان، بیماری آلزایمر است. این بیماری را می توان با نمونه برداری و بیوپسی مغزی، تشخیص داد. البته در بیشتر مواقع از این روش استفاده نمی شود و از حال بیمار و معاینه ی او، درمان شروع می گردد.

کاهش میزان استیل کولین در برابر دوپامین ،در مغز یکی از مکانیسمهای ایجاد آلزایمر است . بر همین اساس از داروهایی که میزان استیل کولین را در مغز افرایش میدهد برای درمان این بیماری استفاده میشود .الزایمر شایعترین نوع دمانس در جهان است . تشخیص قطعی بیماری با نمونه برداری و بیوپسی مغزی است .هرچند از این روش استفاده زیادی نمیشود و معمولت بر اساس شرح حال و معاینه درمان شروع میشود

چه افرادی بیشتر مستعد آلزایمر هستند ؟
سن بالا
افراد چاق
مبتلایان به سندرم داون
وجود ژن APO E
سابقه خانوادگی
دیابت یا مقاومت به انسولین
اختلالات عروقی
چربی خون بالا
مارکرهای التهابی
سابقه تروما و ضربه مغزی
فشار خون بالا : کنترل فشار خون با بتابلوکرها باعث کاهش آلزایمر نسبت به داروهای دیگر میشود.

درمان ، بیشتر علامتی است
۱- مهار کننده های آنزیم کولین استراز که منجر به افزایش میزان استیل کولین در مغز میشود
۲- انتاگونیستهای NMDA
۳- درمانهای سایکوتروپیک برای علائم ثانویه بیماری مانند اضطراب و افسردگی یا بی قراری و بی خوابی استفاده میشود

درمان موارد خفیف تا متوسط بیماری : در این موارد از داروهای مهار کننده استیل کولین استراز استفاده میشود . این داروها عبارتند از :
Donepezil (Aricept, Aricept ODT)
Rivastigmine (Exelon, Exelon Patch)
Galantamine (Razadyne, Razadyne ER)
این داروها در موارد شدید بیماری و نیز در مواردی که به دنبال سکته مغزی ، آلزایمر ایجاد شده است موثر است .افزایش فعالیتهای مغزی و استفاده بیشتر از مغز ،سیر بیماری را کندتر میکند

موارد متوسط تا شدید :
علاوه بر داروهای بالا از انتاگونیست NMDA مانند memantine (Namenda, Namenda XR) استفاده میشود . این داروها کمک میکند تجمع کلسیم داخل نورونها کم شود و از سلول محافظت گردد . ترکیب ممانتین و مهار کننده های آنزیم مانند دونپزیل میتواند سودمند باشد . اخیرا rivastigmine transdermal تاییدی FDA دریافت کرده است و درموارد شدید بیماری استفاده میشود .استفاده از برخی ضد التهابها مانند اسپیرین هرچند در گذشته به عنوان کند کننده های پیشرفت آلزایمر شمرده میشد ولی در مطالعات اخیر تاثیر مثبتی از آنها گزارش نشده است.

درمانهای تجربی دیگری که هنوز تایید کافی ندارند عبارتند از :
ویتامن E , درمانهای انتی آمیلویید ( امیلویید ساختاری پروتئینی است که در مغز افراد دچار آلزایمر تجمع می یابد ) ، جلوگیری از فسفوریلاسیون شدید پروتئین تاو، جمع کننده های رادیکال آزاد

در زمینه مقابله با امیلویید اقدامات تجربی زیر در حال انجام است :
واکسن امیلویید
تزریق منوکلونال آنتی بادی علیه امیلویید
تزریق IVIG که انتی بادی علیه امیلویید دارد
عوامل اختصاصی کاهنده از امیلویید
عوامل Chelating agents برای جمع آوری امیلویید از مغز
استفاده از Beta-secretase inhibitors برای جلوگیری از تشکیل A Beta amyloid
جلوگیری از فسفوریلاسیون شدید پروتئین تاو شاید بتواند از تشکیلneurofibrillary tangles ممانعت کند
ویتامین دی با دوز بالا طی روز ، در مطالعه ای توانسته است از پیشرفت بیماری جلوگیری کند
به دلیل عوارض قلبی عروقی ویتامن دی با دوز بالا ، مصرف ویتامن دی توصیه نمیشود.
از درمانهای در حال تحقیق Transcranial magnetic stimulation (TMS) است که در آن از تحریک مغزی استفاده میکنند ..

 

بهداشت نیوز