انتخاب کفش مناسب برای راه رفتن باعث می شود که از بروز بیماری ها اسکلتی و کمردرد های شدید جلوگیری شود.یک دانشجوی خوش ذوق که پایان نامه خود را با موضوع کفش انتخاب کرده بود موفق شد کفشی جالب طراحی کند.یک طراح خلاق به نام پائولین لنویر کفش عجیبی را برای پروژه و پایان نامه خود طراحی کرده است و توانسته فارغ التحصیل شود. او این ایده خوب را که کفش دراز است را برای سرعت راه رفتن مردم طراحی کرده است. به گفته او اگر مردم این کفش ها را به پا کنند سرعت حرکتشان آهسته تر میشود و این می تواند به بهبود درکشان از دنیای اطراف کمک کند تا جایی که مسیر روزانه شان که بارها از آن گذشته اند را به شکلی بسیار جالب تر و جدیدتر می‌بینند. در ادامه تصاویری از ایده این طراح خلاق را مشاهده می کنید.

منبع/باشگاه خبرنگاران