سیستم شنوایی انسان یکی از پیچده ترین و پیشرفته ترین سیستم های کشف شده در جهان است که با عملکرد خاص صداهای محیط را دریافت می کند و توسط مغز این صوت ها تجزیه تحلیل می شود حال می خواهیم شما را نحوه کار گوش آشنا نماییم.گوش های ما مسئول دو حس حیاتی اما کاملا متفاوت هستند: شنوایی و تعادل. گوش دارای اندام های مجزای شنوایی و تعادل است که صداهای دنیای اطرافمان و اطلاعات درونی درباره وضعیت و حرکتمان را تشخیص می‌دهد. توانایی شنوایی به یک سری وقایع پیچیده در گوش بستگی دارد. امواج صوتی در هوا از طریق ساختمان هایی به گیرنده شنوایی منتقل می‌شوند.

گوش سالم چگونه کار می کند؟
گوش سه قسمت اصلی دارد: خارجی، میانی و داخلی. گوش خارجی شامل لاله و مجرای گوش می شود. پرده گوش، مجرای گوش (گوش خارجی) را از گوش میانی جدا می کند. استخوانچه های کوچک گوش میانی (چکشی، سندانی و رکابی) انتقال صوت را از پرده گوش به گوش داخلی انجام می دهند. گوش داخلی شامل گیرنده های عصب شنوائی و تعادلی است که به مغز می‌رود.
امواج صوتی از طریق هوا منتقل می شوند. این امواج وارد مجرای گوش شده و سپس سبب ارتعاش پرده گوش می شوند. ارتعاشات از پرده گوش به استخوانچه های گوش میانی منتقل می شود و از طریق آنها به عصب شنوائی درگوش داخلی منتقل می شود. در اینجا، ارتعاشات تبدیل به پیامهای عصبی شده و به مغز منتقل می شوند. مغز این پیامها را به عنوان صوت تفسیر می کند. (موزیک، صدا، بوق ماشین و غیره)

منبع/شهر خبر