شما با استفاده از ورزش تی آر ایکس می توانید با یک تیر دو نشان بزنید.با این ورزش می توانید علاوه بر چربی سوزی،عضلات خود را تقویت کنید.در این مطلب آقای  مسعود روشنی مدرس بدنسازی و رئیس انجمن فیت نس و تناسب اندام دانشگاه های پیام نور ، شیوه های ورزش با تی آر ایکس را توضیح می دهد.

حرکت پا رویی بالا : (TRX HIGH ROW)
مزایا :
تقویت عضلات پشت،جلو بازو ،سرشانه ها و زیر بغل
توضیح:
طول طناب: کوتاه
سینه را کشیده و در پایان حرکت پا رویی ایستاده را انجام می دهیم، پشت و کمر را خم یا گرد نمی کنیم.
وضعیت بدن: رو  به تکیه گاه ایستاده
پا رویی میانی :(TRX MID ROW)
مزایا :
تقویت عضلات پشت با موقعیت های مختلف پارویی بالا یا پایین که روش هایی برای تکمیل افزایش قدرت هستند.
توضیح:
طول طناب: کوتاه
بدون بالا انداختن شانه ها ،استخوان های پهن سرشانه را نزدیک یکدیگر بکشید.
وضعیت بدن: رو به تکیه گاه ایستاده
پا رویی پائین 🙁 TRX LOW ROW )
مزایا :
تقویت عضلات پشت  و دست ها در حالت کشیدن قدرتی آن ها.
توضیح:
طول طناب: کوتاه
حرکت را در حالت پایین تر بدن و کشیدن توسط پشت آغاز می کنیم نه به وسیله دست ها .
وضعیت بدن:رو به تکیه گاه ایستاده
کشیدن قدرتی : (POWER PULL )
مزایا :
این حرکت محدوده بزرگی از حرکات را در بر می گیرد یعنی تمام عضلات پشتی و میان تنه را قوی و کنترل می کند.
توضیح:
طول طناب: متوسط
کشیدن میان تنه به عقب و برگشت آن به سمت یک دست و تسلط داشتن به تمرین.
وضعیت بدن:رو به تکیه گاه ایستاده
فلای دلتوید پائینی : (TRX LOW DELTOID FLY)
مزایا :
 این حرکت محدوده بزرگی از حرکات را در بر می گیرد یعنی تمام عضلات سرشانه،پشت و میان تنه را قوی می کند.
توضیح:
طول طناب: متوسط
کشیدن میان تنه به عقب و برگشت آن به سمت یک دست قوی در تمرین
وضعیت بدن: رو به تکیه گاه ایستاده
 برای فراگیری سایر حرکات تی آر ایکس بصورت تصویری در شماره های بعد  با ما همراه باشید.
منبع:باشگاه خبرنگاران