از زندگی استاد شجریان چه میزان اطلاع دارید این فرد از چه مشکلاتی در زمینه سلامتی رنج میبرد می خواهیم از وضعیت سلامتی و روند بهبود وی اطلاع پیدا کنیم طی پیگیری های مختلف در این زمینه به خبرهای خوبی رسیدیم که در این بخش در اختیارتان قرار خواهیم داد حال عمومی ایشان مساعد است و تاکنون وضعیت ایشان ثابت مانده است .