پلیس امنیتی در شهر مکه پس از مشکوک شدن نسبت به رفتار یک راننده تاکسی دستور توقف و جست و جوی داخل تاکسی را صادر کرد که پس از بررسی های اولیه مشخص شد جسد یک نوزاد دو ماهه در صندوق عقب این ماشین پنهان شده است. این نوزاد در لباس های زنانه پیچیده شده و در چمدانی در صندوق عقب خودرو گذاشته شده بود.
راننده خودرو یک شهروند اتیوپی بود و یک هم وطن وی نیز در تاکسی حضور داشت. راننده در پاسخ به سوال مأموران گفت که هموطن مسافرش، صاحب چمدان است. این دو نفر تا زمان مشخص شدن حقیقت بازداشت شدند.

منبع/آخرین خبر