در ایام نوروز و همزمان با افزایش تقاضای مردم و سفرهای نوروزی طرح نظارت بهداشتی واحدهای صنفی با همکاری تعزیرات و وزارت بهداشت در حال اجرا می باشد که در تازه ترین اقدام مامورین وزارت بهداشت مرغ های فاسد عرضه شده در غرفه های راه آهن کشف و معدوم شد.
به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی بازرسان اتاق اصناف، کارشناسان بهداشت و نیروی انتظامی، وضعیت خدمات رسانی غرفه های راه آهن تهران را بررسی کرد.
در این گشت، علاوه بر کشف و معدوم کردن مقدار زیادی مرغ فاسد، با اعلام نظر کارشناسی از سوی بازرسان بهداشت در مورد ممنوعیت استفاده از جوش شیرین در تهیه کباب، جوش شیرین کشف شده از رستوران ها نیز از چرخه مصرف خارج شد.
در ادامه این گشت، کم فروشی یکی از مجموعه رستوران های موجود در راه آهن نیز احراز و رئیس شعبه حاضر در گشت مشترک، متخلفان را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
به گزارش ایرنا، روز گذشته (پنجشنبه) نیز گشت مشترک سازمان تعزیرات حکومتی در بازار مرغ، با کم فروشی در سطح عرضه و گرانفروشی عمده فروشان برخورد کرد.
طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی، از ٢٨ بهمن ماه ٩۵ تا ١۵ فروردین ماه ٩۶ در سراسر کشور انجام می شود که این طرح با هدف پیشگیری از وقوع تخلف و افزایش رضایتمندی مردم در حال اجراست.
شهروندان می توانند از طریق سامانه ١٣۵و شماره پیامک ٣٠٠٠٠٠١٣۵ گران فروشی و تخلف ها را اعلام کنند.

منبع/ایرنا