4752_orig

لنز تماسی به عنوان یک شیوه جایگزین عینک است اساس لنزها به دو دسته سخت و نرم تقسیم می‌شوند که لنز سخت برای اشخاصی که آستیگمات بالا دارند و لنز نرم برای اشخاصی که آستیگمات ندارند یا کم دارند به کار برده می‌شود. لنزهای نرم قادرند هم رنگی و هم غیررنگی باشند ولی لنزهای سخت تنها طبی هستند.

عموم افرادی که عینک‌ می‌زنند ابتدا به چشم‌پزشک مراجعه می‌کنند سپس براساس معایناتی که روی سطح قرنیه، میزان اشک و پذیرش لنز انجام می‌شود تشخیص داده می‌شود که شخص از لنز استفاده کند یا خیر و اگر می‌تواند از لنز استفاده کند مشخص شود از چه نوع لنزی بهتر است بهره ببرد.
 کسانی که دارای خشکی چشم شدید و آلرژ‌ی‌های مزمن چشم هستند قادر به استفاده از لنزهای طبی یا طبی رنگی نیستند گاهی افراد در معاینه تشخیص داده می‌شود که می‌تواند از لنز استفاده کنند اما با گذاشتن آن عدم تحمل به لنز در آنها مشاهده می‌شود این افراد باید از لنزهای با طول مدت کوتاه استفاده نمایند.
 هر چه لنز مدت زمان بیشتری روی چشم بماند و تعویض نشود عدم تحمل به آن به دلیل ایجاد رسوباتی در روی چشم افزایش می‌یابد بنابراین باید معایناتی بر اساس انحنای قرنیه و قطر آن انجام گیرد و سعی شود توسط متخصص چشم لنز کاملا روی قرنیه قرار بگیرد تا شانس عوارض بعدی کمتر شود و این عمل به پیوند قرنیه نیانجامد.
منبع-http://www.yjc.ir