آمارها نشان مي‌دهد: تعداد آمريكايي‌هايي كه براي كنترل يا بهبود بيماري‌هاي رواني از داروهاي تجويزي مصرف مي‌كنند، از سال 1996 به بعد بيشتر شده است.

محققان آمريكايي معتقدند؛ علت اين افزايش تا حدودي به دليل گسترش پوشش دهي بيمه و آشنايي بيشتر پزشكان عمومي با اين قبيل داروها است.

تحقيقات نشان مي‌دهد: هم اكنون در مقايسه با سال 1996 تعداد بزرگسالان و كودكاني كه از داروهاي نسخه‌اي براي درمان اختلالات يا بيماريهاي رواني نظير اضطراب و افسردگي استفاده مي‌كنند به ترتيب 73 و 50 درصد افزايش يافته است.

بر اساس اين تحقيق، در بين سالمندان بالاي 65 سال استفاده از داروهاي روانپزشكي كه شامل داروهاي ضد افسردگي، ضد روانپريشي و داروهاي آلزايمر هستند، بين سالهاي 1996 تا 2006 دو برابر بيشتر شده است.

پژوهشگران دانشگاه كلمبيا در نيويورك با انتشار مقاله‌اي در مجله «امور سلامت» در اين باره خاطرنشان كردند:‌ آنچه ما در تحقيقات خود دريافته‌ايم اين است كه به طور كلي دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي براي بيماريهاي رواني نسبت به قبل افزايش قابل توجهي يافته است.

اين پژوهشگران مي‌گويند: سلامت روان امروزه به يكي از شاخه‌هاي مهم در امر مراقبتهاي پزشكي تبديل شده است. بر اساس اين گزارش در سال 2006 در اين كشور 16 درصد از سالمندان 65 ساله و پيرتر به برخي از اختلالات رواني مبتلا هستند.

پژوهشگران براي دستيابي به اين اطلاعات چندين پژوهش عمومي بزرگ را كه بر روي سلامت رواني مردم آمريكا انجام گرفته است، مورد بازبيني و تجزيه و تحليل قرار دادند.

اين پژوهش از سوي مركز ملي آمار بهداشت، آژانس تحقيقاتي و كيفيت مراقبت‌هاي بهداشتي، سازمان خدمات سلامت رواني و سوء استفاده و هم چنين سازمان امنيت اجتماعي انجام گرفته‌ است.

پژوهشگران تاكيد كردند: افزايش پوشش دهي دارو تحت برنامه «مراقبت‌ پزشكي» كه برنامه بيمه دولت فدرال براي سالمندان محسوب مي‌شود و هم چنين برنامه بيمه سلامت اطفال براي كودكان خانواده‌هاي بي بضاعت،‌ امكان دسترسي به اين داروها را بيشتر كرده است. هم چنين نرخ تجويز اين قبيل داروها در بخش نخست دهه جاري بين سالهاي 1996 تا 2001 به طور خاص و سريع افزايش يافته است. البته در اين تحقيقات پژوهشگران به موضوع نگران كننده رسيده‌اند.

آنها دريافته‌اند: بيماراني كه با مشكلات و بيماريهاي خطرناك رواني دست به گريبان هستند دسترسي بسيار اندكي به امكانات درماني و مراقبتي دارند و تاكنون پيشرفت بسيار كمي در اين خصوص در آمريكا صورت گرفته است.

محققان تاكيد كردند: توجه به اين نكته ضروري و الزامي است. چون بيماريهاي رواني در شرايط حاد ممكن است عواقب ناگواري براي خانواده‌ها و جوامع داشته باشد تا حدي كه حتي به جرم و جنايت منجر شود.