اصفهان شهر زیبای خدا بار دیگر شاهد جاری شدن آب در  رودخانه زاینده رود خواهد بود و با افزایش بارندگی ها و باز شدن آب زاینده رود جان تازه ای می گیرد و امکان کشاورزی برای کشاورزان شرق اصفهان برای کشت بهاره محیا خواهد شد.آب برای ادامه کشت غله کشاورزان شرق اصفهان در زاینده رود جاری خواهد شد.

به زودی و براساس تصمیم کمیته پنج نفره توزیع آب شهرستان اصفهان، آب در زاینده رود جاری خواهد شد.

بر اساس تصمیم این کمیته هشتم فرودین ماه جاری آب از سد زاینده رود برای ادامه کشت غله شرق اصفهان، باز خواهد شد.

گفتنی است، بر همین اساس آب باید صبح روز یازدهم فروردین از سد آبشار جاری باشد و ۱۲ فرودین در دریچه ها باشد.

تصمیم امروز کمیته پنج نفره توزیع آب شهرستان اصفهان، مبنی بر جاری بودن زاینده رود تا روز ۲۰ خرداد است.

منبع/مهر