دوستی و نگهداری حیوان وحشی بسیار سخت و مشکل است و مستلزم داشتن روحیه ای جسورانه و شجاعت بالا می باشد،آشنایی با مردی که با وجود سن و سال زیاد و داشتن خانواده از خرسی نیم تنی محافظت می کند شاید برای شما جالب باشد.دوستی شگفت انگیز یک خرس قهوه ای بالغ ۲۲ ساله به نام جیمبو با مرد ۵۷ ساله ای که از او نگهداری میکند. باعث شگفتی افرادی میشود که از نزدیک شاهد این اتفاق هستند.
جیمبو آنقدر به دوست انسانش علاقه مند است که یک لحظه از او دور نمیشود. مرتب در آغوشش میگیرد. اما این احساس یک جانبه نیست و جیم و همسرش سوزان هم جیمبوی ۶۳۵ کیلو گرمی را همانند فرزند خود دوست دارند.
جیم در ارتباط با دوستی شگفت انگیزش با خرس قهوه ای می گوید: او فقط شما را به خاطر خودتان دوست دارد. اکثر اوقات وقتی محبتش را نشان می دهد بسیار مودب است. اما گاهی پیش می آید که قادر به کنترل قدرتش نیست. مثلا وقتی نمیخواهد از کنارش دور شوم، بوسیله دندان هایش مرا از قسمت لباس هایم می گیرد و به طرف خودش می کشد.

منبع/آخرین خبر