برخی مواقع بد شانسی و اقبال بد باعث به دردسر افتادن انسان می شود و یک خطای کوچک منجر به پس دادن تاوانی بزرگ می شود مثل کشتن یک پروانه نادر که توسط یک مرد صورت گرفت و این عمل باعث مجرم شناخته شدن فرد شد.یک مرد انگلیسی به اتهام کشتن یک نمونه نادر از پروانه های این کشور مجرم شناخته شد. گفته می شود افرادی “فیلیپ کولن” 57 ساله را در حالی که با یک تور شکار، حشرات را در منطقه ای در “گلاسترشر” انگلیس دنبال می کرده است، دیده اند. همچنین روز بعد از آن وی در شهر “سامرست” مشغول جمع آوری پروانه بوده است.
با شکایت افراد محلی، پلیس به خانه وی در “کدبری هیث” حمله کرد و در آنجا با انبوهی از پروانه های مرده مواجه شد که در این میان 2 نوع از پروانه های بسیار کمیاب “آبی بزرگ” هم وجود داشت.
کولن مدعی شده است که این پروانه ها را از مزرعه هایی در اروپا خریداری کرده است و تاکنون هیچ پروانه کمیابی را نکشته است. حکم کولن ماه آینده میلادی اعلام می شود.
انقراض پروانه های “آبی بزرگ” در دهه 1970 در انگلیس اعلام شد و برای بازگردانی گونه های مشابه آنها تاکنون تلاشهای زیادی انجام شده است. گفته می شود در انگلیس بازاری برای فروش این پروانه های کمیاب وجود دارد که در آن پروانه های “آبی بزرگ” به قیمت بیش از 300 پوند به فروش می رسند.

منبع/باشگاه خبرنگاران