جسد یک پسر بچه که به طور عجیبی توسط یک کروکدیل بلعیده شده بود پس از از کشتن این خزنده به ضرب گلوله در یک روستا پیدا شد و پس از مرگ کروکدیل دست فررزند به طور عجیبی از دهان این خزنده بیرون کشیده شد.

وقتی این جانور خزنده مرگبار توسط چند روستایی در یکی از روستاهای زیمباوه به دام افتاد و شکم آن را شکافتند، با صحنه عجیبی مواجه شدند. آن‌ها با بقیای جسد پسر بچه ۸ ساله‌ای رو به رو شدند که به تازگی ناپدید شده بود.

طبق گزارش خبرنگار محلی آقای سیمباراش سیتول: اول کروکدیل توسط روستاییان به ضرب گلوله کشته شد و شکمش را باز کردند و بعد از بیرون کشیدن باقیمانده جسد پسربچه آن را خاک کردند. بر اساس گفته‌های همین خبرنگار تعداد کروکدیل هایی که اخیرا در این منطقه رویت شدند کم کم رو به افزایش است و این اتفاق به خاطر بارندگی‌های سنگین اخیر است که موجب بیرون آمدن این جانوران خطرناک و درنده از رودخانه‌ها می‌شود. یکی از اهالی روستا گفت: همین چند وقت پیش نیز بقایای جنازه یک مرد ماهیگیر را از شکم یک کروکدیل دیگر که آن را هم به ضرب گلوله کشتیم در شرق مشنلند بیرون کشیدیم.

منبع/آخرین خبر