جوانان سازمان جوانان هلال احمر امسال نیز با طرح مسافرین نوروزی راهنمای مردم بودند و با ایجاد پایگاه های ثابت و سیار طرح ایمنی مسافرین نوروزی را اجرا نمودند که تاکنون بیش از دو میلیون نفر از مردم از خدمات این پایگاه ها بهره برده اند.

به گزارش ایسنا، دکترمسعود حبیبی، در ارتباط با آمار هفدمین مرحله طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی اظهار داشت: از ۲۵ اسفند ماه تاکنون بیش از ۳۵ هزار جوان داوطلب جهت اجرا این طرح مشارکت کردند که ۲۲ هزار و ۹۹۳ نفر ‌آنها را مردان و ۱۲ هزار و ۲۵۱ نفر را بانوان تشکیل داده‌اند.

وی با اشاره به تعداد افراد مشارکت کننده برحسب کانون گفت: ۲۲ هزار از افراد شرکت‌کننده در اجرای این طرح جوانان، ۶۷۰۳ نفر دانشجویان، ۲۳۳۴ نفر از دانش‌آموزان، ۷۰۷ نفر از طلاب، یک هزار و ۸۶۲ نفر از روستائیان، ۹۸۸ نفر از غنچه‌های هلال‌احمر بوده‌اند.

رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر گفت: بیش از ۲ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۷۳۸ مسافر از خدمات داوطلبانه جوانانه در پست‌های ثابت و سیار بهره‌مند شدند.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر، حبیبی با بیان اینکه خدمات ارائه شده در ایستگاه‌های سلامت، ‌ خیمه‌های نماز و فضای دوستدار کودک بوده است، گفت: ۱۸۴ هزار و ۴۲۷ خانواده نیز از فضای دوستدار کودک بهره‌مند شده‌اند.

وی در پایان گفت: بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نقشه، بروشور و سایر محصولات فرهنگی نیز توسط جوانان به مسافران نوروزی ارائه شده است.

منبع/ایسنا