پس از اعلام خبر باز شدن سد زاینده رود و جاری شدن آب در بستر رودخانه زاینده رود در اصفهان امروز دستور آزاد سازی آب به منظور جاری شدن در زاینده رود توسط مدیران صادر شد و از فردا آب در رودخانه زاینده زاینده رود جاری خواهد شد.معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: با تصمیم کمیته پنج نفره از نخستین ساعات بامداد نهم فروردین‌ماه، خروجی سد زاینده‌رود برای ادامه کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان بیشتر خواهد شد.

وی افزود: این آب در ادامه و بعد از برگزاری جلسه‌های هماهنگی با اصناف کشاورزی غرب استان برای آبیاری باغ‌های غرب اصفهان نیز رهاسازی خواهد شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان خاطرنشان کرد: مطابق تصمیم‌های اخذ شده در کمیته پنج نفره قرار است آب زاینده‌رود حدود دو ماه و تا اواسط خردادماه برای آبیاری مرحله دوم کشت کشاورزان شرق اصفهان جاری باشد و بعد از آن زمان دوباره زاینده‌رود در محدوده شهر اصفهان بسته خواهد شد.

بصیرپور تصریح کرد: در دو سال اخیر استان اصفهان به لحاظ وضعیت بارش‌ها در رتبه چهارم خشکسالی در میان استان‌های کشور قرار دارد که این موضوع تأمین آب برای کشاورزان استان اصفهان را دشوارتر کرده است.

منبع/ایسنا