سازمان جوانان هلال احمر امسال با راه اندازی کمپین نه به تصادفات جاده ای سعی در فرهنگ سازی رانندگی صحیح و با احتیاط نمود و در این پویش مردمی بیش از چند هزار نفر شرکت و پیمان رعایت نکات ایمنی را اجرا کردند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران به کمپین “نه به تصادفات جاده‌ای” پیوست.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان جوانان هلال احمر، معصومه ابتکار با حضور در پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی شهرستان بجنورد واقع درخراسان شمالی، با امضاء میثاق نامه به کمپین نه به تصادفات جاده‌ای پیوست.

وی در این بازدید  در میثاق نامه کمپین “نه به تصادفات جادهای” در استان خراسان شمالی نوشت: “با کمال افتخار به کمپین نه به تصادفات جادهای می‌پیوندم”

منبع/ایسنا