یکی از آداب و رسوم های عجیب که در کشور دانمارک اجرا می شود تنبیه با ریختن دارچین روی سر افراد مجردی است که تا 25 سالگی ازدواج نکرده باشند که این کار با بستن شخص بر روی صندلی اجرا می شود و این گونه افراد مجرد 25 ساله سوپرایز می شوند. اگر جوانان کشور دانمارک تا سن 25 سالگی ازدواج نکرده باشند، در روز تولد 25 سالگی شان با یک سورپرایز عجیب رو به رو خواهند شد. واقعا بیرون رفتن از خانه در این روز بخصوص دیوانگی محض است زیرا جوانان 25 ساله مجرد در این روز وسط دوستانشان به صندلی یا تیر چراغ برق بسته می شوند و زیر باان دارچین غرق خواهند شد.
این یک سنت قدیمی درکشوردانمارک است که ورژن یا نسخه ای از همان چالش دارچین اروپایی هاست. سرچشمه این رسم به آنجا برمی گردد که در قدیم تاجران دارچین به قدری سرگرم سفرهای تجارتی و کار می شدند که از خودشان غافل می ماندند و به طور کل فراموش می کردند که ازدواج کنند، ما به شما تضمین می دهیم که اگر در این روز از خانه بیرون آمدید، سر تاپای شما با این ادویه محبوب معطر می گردد.

منبع/باشگاه خبرنگاران