در تحقیق جدید که با بررسی آسیب پذیری پرندگان مختلف در تلفات جاده ای صورت گرفت مشخص شده است که پرندگانی که مغز بزرگتری دارند و باهوش تر هستند کمتر در معرض برخورد با خودروها قرار می گیرند که کلاغ یکی از این نوع پرندگان می باشد. پرندگان برخوردار از مغز بزرگتر و به اصطلاح باهوشتر بهتر می توانند مسیر حرکت خود را با جهت تردد خودروها و سرعت مجاز در خطوط مختلف در جاده تطبیق دهند.
براساس یافته محققان، کلاغ ها از باهوش ترین گونه های شناخته شده پرندگان هستند که جهت حرکت خودروها را تشخیص و ترجیح می دهند که در برابر آنها قرار نگیرند.
محققان 3521 پرنده را در یک مجموعه تاکسیدِرمی در دانمارک و نیز علت مرگ آنها را تحت بررسی قرار دادند.
اندازه مغز و سایر اندام های این پرندگان هم مورد مطالعه قرار گرفت و بررسی کارشناسان نشان داد پرندگانی که در جاده ها و بر اثر برخورد با خودروها تلف شده بودند، مغز نسبتا کوچک تری داشتند، اما با دیگر پرندگان به لحاظ اندازه سایر اندام ها تفاوتی نداشتند.
نتایج این مطالعات که در مجله Royal Society journal Open Science منتشر شد، همچنین نشان می دهد که پرندگان متوجه رفتار ترافیکی رانندگان وسایل نقلیه می شوند و براساس توانایی مغزی خود، رفتاری را در پیش می گیرند تا از کشته شدن بر اثر برخورد با اشیای در حال حرکت پیشگیری کنند.
سال گذشته نیز محققان اعلام کرند که پرندگان دارای مغز کوچکتر بیشتر قربانی عملیات شکارچیان قرار می گیرند.

منبع/ایرنا