همه ما با توانایی نفس کشیدن درست و صحیح به دنیا می آییم اما هرچه که مسن تر می شویم فراموش می کنیم که چطور باید درست تنفس کنیم. جنبشی جدید در بین ورزشکاران و پزشکان وجود دارد به نام “تنفس آگاهانه” که ما باید به خوبی برای هر فعالیتی نفس بکشیم. ژست های ناصحیح، سیگار کشیدن و رژیم های غذایی بد منجر به فشار خون و تپش قلب می شوند. زندگی ها بسیار استرس زا هستند و عدم ورزش و محیط های آلوده و کار با رایانه ها به معنای واقعی نفس ما را کند می کند.

یک زندگی که هیچ هم خوانی با تنفس مناسب ما ندارد. زندگی مدرن باعث شده است که هر شخص از یک سوم ظرفیت ریه خودش استفاده کند. در حالی که هر انسان باید 15 تنفس در هر دقیقه داشته باشد.

مشکل صنعتی شدن:

100 تا 150 سال گذشته ما فعالیت های روزانه ای داشتیم. مانند: کارهای مزرعه، شکار حیوانات وکارهای سخت که ما مجبور بودیم از دیافراگم خود به عنوان عضله اصلی تنفس استفاده کنیم. اما در سال های اخیر ما به افرادی بی تحرک تبدیل شده ایم و نیازی به استفاده از دیافراگم خود نداریم. ما تنبل شده ایم و در مقابل کامپیوتر می نشینیم و با استفاده از عضلاتی ضعیف تر در قفسه سینه نفس می کشیم که البته برای زندگی کافی نیست. پس تنفس عمیق و کوتاه تر برای سلامت شما بسیار حائز اهمیت است و باعث انرژی بیشتر و توانایی های بیشتر در شما می شود. اطلاعات نشان می دهد که تنفس آرام، امواج آلفا را در مغز شما فعال می کند که باعث حسی آرام بخش برای ذهن و جسم شما می شود.

نفس کشیدن صحیح:

با انجام این پنج تمرین می توانید هیچ مشکلی با ریه های خود نداشته باشید:

  • تنفس عمیق
  • بازدمی انفجاری و کوتاه
  • بازدمی طولانی و با پایانی آهسته برای خالی کردن ریه ها
  • پر کردن ریه های خود از پایین به بالا
  • یک لحظه نفس خود را نگه دارید تا اکسیژن به اشباع برسد
  • تنفسی آرام و بازدمی کامل انجام دهید
  • مراحل 4 تا 6 را به مدت 5 دقیقه انجام دهید

دکتر سلام