Fitness14

تزریق وریدی سخت  تر از تزریق عضلانی است و احتیاج به مهارت برای پیدا کردن ورید مناسب و فرو کردن سوزن یا انژیوکت در آن دارد. شرکت Evena Medical با دادن Eyes-On Glasses System تلاش کرده تا به گونه ای این کار را ساده تر کند.

این سیستم از یک عینک مخصوص تشکیل شده که بر روی آن دو دوربین مخصوص قرار گرفته است. این دوربین ها میتوانند وریدها را ببینند و مسیر آنها را به فرد استفاده کننده از آن نشان دهند. دوربین های کارگذاشته شده بر روی این عینک میتوانند یک تصویر سه بعدی را از مسیر سیاهرگ های پوست ایجاد کرده و آن را از طریق مانیتورهایی که بر روی عینک هستند در دید کاربر قرار دهد.

دوربین های این عینک حساس به اشعه مادون قرمز ساطع شده از وریدها هستند و بدین وسیله میتوانند آنها را حتی در زیر پوست مشاهده کنند.

با استفاده از این وسیله میتوان سیاهرگ های زیر پوستی را راحت تر پیدا کرده و تزریقات وریدی را بهتر انجام داد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir