برخی کلمات را باید در جاو مکان و در خطاب به فرد مناسب بکار برد بهتر است مهارت استفاده از کلمات مختلف را بدانید و در مواقع مختلف از آن ها استفاده کنید به عنوان مثال کلمه تو و کلمه شما تفاوت زیادی در نحوه بکارگیری دارند و ممکن است واکنش های متفاوتی در افراد مخاطب ایجاد کنند می خواهیم انرژی های مثبت و منفی که هریک از این کلمات در مخاطبین ایجاد می کنند را بررسی کنیم .

کلمات اثر مثبت یا منفی بر روی افراد می‌گذارند و موجبات موفقیت یا شکست آنان را فراهم می‌کنند. به همین دلیل زمان و چگونگی استفاده از کلمات نقش مهمی در زندگی دارد.

 واژه‌ها دارای بار معنایی متفاوتی هستند به طوری که استفاده از هر یک ممکن است سرنوشت آدم‌ها را تغییر دهد. در این مطلب قصد داریم بر دو واژه «تو» و «شما» که ساده به نظر می‌رسند، کمی بیشتر متمرکز شویم.
معمولاً در زمان آغاز آشنایی با سایرین، در محیط های کاری و اداری افراد ابتدا همدیگر را شما صدا می زنند و به تدریج با افزایش آشنایی می توان در زمان های غیر رسمی و با بررسی موقعیت، شرایط، آقا یا خانم بودن فرد و سمت او فرد را تو خطاب کرد.
اما نکته قابل توجه این است که استفاده نامناسب از کلمه «تو» بویژه در محاوره های امری و دستوری می تواند سبب واکنش های شدید اطرافیان شود.
واژه «تو» به طور کلی بر اساس تحقیقات باعث ایجاد نوعی احساس منفی در افراد می شود و برعکس کلمه «شما» نوعی حس مثبت و انرژی دهنده را در افراد ایجاد می کند.
کارشناسان در یک پروژه تحقیقاتی داوطلبان را به دو گروه تقسیم کرده و دریافتند افرادی که «تو» خطاب شدند، نسبت به افرادی که «شما» خطاب شدند، احساسات منفی بیشتری از خود بروز دادند.
از طرفی خطاب کردن یک نفر به عنوان «شما» نشان دهنده عدم صمیمت و نزدیکی با این فرد است و چنانچه فرد تمایل داشته باشد که با دیگران صمیمی باشد این لفظ خطاب کردن می تواند باعث رنجش و ناراحتی فرد شود.
شناخت خصوصیات روحی فرد، مکانی که با او همکاری می کنید، نسبت خویشاوندی، سن فرد، مدیر یا مرئوس بودن فرد، نوع شخصیت فرد در اجتماع همگی از فاکتورهایی است که باید برای خطاب کردن وی با لفظ «تو» یا «شما» مد نظر قرار گیرد.
کارشناسان علوم روانشناسی کودک به والدین توصیه می کنند از خطاب کردن لفظ تو در برخوردهای انتقادی با کودکان خردسال اجتناب کنند زیرا این کار می تواند باعث آسیب های روحی شدید به کودک شود.
خطاب  کردن تو در زمان سرزنش کردن کودک باعث بروز رفتارهای پرخاشگرانه در وی در سالهای آتی می شود. به همین دلیل والدین باید از کلمه «شما» آن هم با ملایمت اما با حالت جدی استفاده کنند تا علاوه بر تادیب کودک، استفاده از الفاظ مودبانه و صحیح از سنین خردسالی در کودک نهادینه شود.
در بسیاری از جرائم و حوادث، استفاده از کلمات صحیح می تواند مانع از بروز فجایع شود، کما اینکه بر اساس گزارش‌های موجود، ریشه بسیاری از جرائم به پرخاشگری و سوء تفاهم‌های ناشی از استفاده غلط کلمات بر می‌گردد.
کلمات دارای موج انرژی مثبت و منفی هستند و استفاده بجا به ویژه در محیط کار و برخورد با همسر، فرزند و خانواده می تواند باعث موفقیت، جلوگیری از بروز سوء تفاهم و ایجاد آرامش روحی و روانی شود.
منبع: Medical News Today