طبق نتایج آخرین سرشماری جمعیت و تعداد خانوارها در کشور پاکستان مشخص شد یک مرد دارای بیشترین فرزند در این کشور می باشد که 64 فرزند حاصل زندگی مشترک این مرد پاکستانی با 3 زن می باشد که در نوع خود عجیب است.نتایج 25 درصد نخست سرشماری در پاکستان آمارهایی بسیار عجیب را نشان داد. درحالی که هنوز 75 درصد از سرشماری این کشور باقی مانده است، رسانه‌های پاکستانی خانواده‌ای را معرفی کردند که اعضای آن 68 نفر می‌باشند.
یک مرد، سه زن به همراه 64 فرزند و نکته جالب‌تر اینکه تمام این افراد زیر یک سقف زندگی می‌کنند. در شهر کویته که مرکز ایالت بیابانی بلوچستان است. بزرگترین ایالت پاکستان که بواسطه عدم وجود شرایط مناسب کمترین تراکم جمعیت را دارد.
اگر این اتفاق در کشوری غیر از پاکستان رخ می‌داد که فقط سرشماری توانسته است مشخص کند که چنین خانواده‌ای وجود دارد، قطعا روزانه تعدادی دوربین و خبرنگار به محل زندگی آنان اعزام شده و شهرت جهانی برای آنان رقم می‌زدند.
ولی این خانواده در پاکستان زندگی می‌کنند که پیش بینی می‌شود حداقل 200 میلیون نفر در آن زندگی کنند. یعنی تقریبا دو و نیم برابر جمعیت ایران.

منبع/آخرین خبر