تغییرات دمایی در سطح زمین باعث مهجرت بسیاری از جانوران به مناطق خنک تر شده است.افزایش دمای خشکی و آب‌ها، سبب شده گونه‌های مختلف جانوری ناچار به مهاجرت به مناطق خنک تر شوند و در اثر این مهاجرت‌ها، انواع حشرات حامل انواع بیماری‌ها به مناطق جدید رفته‌اند، همچنین موجوداتی که از غلات و محصولات کشاورزی تغذیه می‌کنند و عمل گرده‌افشانی را انجام می‌دهند، به مناطق جدید مهاجرت کرده‌اند و بسیاری از ساکنین جنگل‌ها نیز محل زندگی خود را تغییر داده‌اند.


محققان هشدار دادند این تغییرات می‌تواند به صنایعی مانند گردشگری و جنگل‌داری، آسیب جدی وارد کند و به دلیل جابه‌جایی منابع طبیعی مانند گروه‌های ماهیان بین کشورهای مختلف تنش ایجاد شده است.
این نوع مهاجرت‌ها خود یک عامل تشدید کننده تغییرات آب و هوایی محسوب می‌شوند. برای مثال در مناطق قطبی که پیش از این با برف پوشیده شده بودند و نور خورشید را منعکس می‌کردند، اکنون گیاهان تیره‌رنگ رشد می‌کنند و با جذب گرمای خورشید موجب افزایش دمای محیط می‌شوند.
این مهاجرت کلی گونه‌های جانوری در طول 25 هزار سال گذشته بزرگترین مهاجرت در نوع خود محسوب می‌شود. به اعتقاد محققان، این تغییر وضعیت موجب تغییر الگوهای زندگی انسان شده و برندگان و بازندگانی دارد. چنین تغییراتی زمینه را برای درگیری و مخاصمه بین جوامع مختلف فراهم می‌کند.
محققان یادآوری می‌کنند که بقای انسان در اجتماعات شهری و روستایی به سایر اشکال حیات در زمین بستگی دارد و تغییرات آب و هوایی موجب تغییر ساختار توزیع حیات در زمین می‌شود.

 

منبع:ایرنا