یکی از تحقیقات جدید پژوهشگران با موضوع کشف فرمول سیاه ترین و تیره ترین رنگ موجود در جهان به ثمر نشست و این محققان پس از سه سال بررسی و مطالعه توانستند سیاه ترین رنگ را تولید کنند و مورد آزمایش قرار دهند.دانشمندان مرکز تحقیقاتی انگلیس از سه سال پیش در جست و جوی یافتن فرمولی برای تولید سیاه ترین رنگ دنیا هستند به تازگی موفق شده اند این رنگ که نام آن را «وانتابلک» گذاشته اند، تولید کنند! عکس هایی که از آن ها در آزمایشگاه منتشر شده در حالی که جسمی را با رنگ «وانتا بلک» در دستشان دارند، آنقدر عجیب است که بیشتر مردم فکر می کنند که عکس سانسور شده است! این رنگ نور تابیده شده به خودش را در درون خودش گرفتار می کند و بازتاب نمی دهد!

منبع/ایسنا