Fitness14

خیلی از اشخاص  پس از جراحی های دستگاه گوارش از کیسه های کلستومی استفاده میکنند. در این اشخاص محتویات روده بجای دفع  از راه  معمولی  خود به داخل کیسه ای پلاستیکی به اسم استومی یا کیسه کلستومی ریخته میشود و شخص باید این محتویات دفعی را هر چند وقت یکباردور بریزد

بسیاری اوقات کیسه پر میشود و فرد استفاده کننده از وضعیت آن اطلاعی ندارد. در این وضعیت ممکن است محتویات کیسه به بیرون بریزد و موجب ناراحتی بیمار و اطرافیان او شود.

اخیرا شرکتی به نام 11 Health وسیله ای به نام Ostom-i Alert ارائه کرده که میتواند به هر کیسه کلستومی متصل شود. این وسیله سنسورهایی دارد که در اطراف کیسه قرار گرفته و پر شدن آن را حس میکنند. اطلاعات سپس از طریق بلوتوث به موبایل فرد استفاده کننده ارسال شده و وی از پر شدن کیسه مطلع میشود تا بتواند به موقع آن را خالی کند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir