سلامتی اقلامی که به سلامت مردم مرتبط می شوند بسیار مهم و ضروری است به همین دلیل وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو برنامه ویژه ای برای نظارت و صدور مجوز برای محصولات بهداشتی و آرایشی ترتیب داده است.مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، اتمام و عملیاتی کردن سامانه جامع غذا و دارو را سر فصل فعالیت های این اداره کل در سال جدید عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهروز جنت، گفت: از مهمترین اقداماتی که در سال جدید در دستور کار ما قرار خواهد گرفت اتمام و عملیاتی کردن سامانه جامع غذا و دارو است.

وی اضافه کرد: اداره کل نظارت برفرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو نیز شاکله اهداف خود را  بر مبنای این خواسته رئیس محترم  سازمان غذا و دارو که در پیام نوروزی بدان اشاره  فرمودند؛ ریل گذاری نموده است.

جنت با اشاره به توسعه فعالیت های نرم افزاری که در سال های اخیر در مجموعه فعالیت های سازمان غذا و دارو صورت گرفته است، ادمه داد: در ارائه خدمات و ارتقاء رضایتمندی ارباب رجوع بطور  آشکار و مشخصی تسریع و تسهیل بعمل آمده و شفاف سازی در اجرای ضوابط  و فرآیندها آن نتیجه بسیار خوبی می باشد که عموم افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با سازمان طعم آن را چشیده و  بر آن مهر تائید می زنند.

وی همچنین به ادامه تفویض امور حاکمیتی و غیر حاکمیتی که از سالهای اخیر بویژه سال گذشته آغاز شده است نیز پرداخت و خاطر نشان کرد: با تفویض امور غیر حاکمیتی به مراکز و موسسات تائید صلاحیت شده  و همچنین صدور پروانه های بهداشتی به معاونت های غذ و دارو موجبات چابکی هرچه بیشتر ستاد بیش از پیش فراهم آمد.

جنت، برگ زرین فعالیت های اداره کل نظارت برفرآورده های غذایی آرایشی و بهداشتی را بکارگیری سامانه رهگیری و ردیابی کالاهای سلامت (TTAC) برشمرد و افزود: از طریق این مکانیزم تمامی آمار و ارقام مربوط به میزان، مبدا و منبع واردات و زنجیره تامین در زمانی کوتاه قابل دسترس است.

منبع/مهر