افزایش بارندگی ها در اواخر سال گذشته باعث استمرار هوای پاک در تهران و به حد نصاب رسیدن شاخص کیفیت هوا در پایتخت شد و با اعلام مدیران محیط زیست حدود 6 برابر روزهای پاک در تهران افزایش یافته و هوای تهران در وضعیت مطلوبی می باشد.سعید متصدی اعلام کرد: برابر اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای تهران در حالی که تعداد روزهای پاک در سال ۹۲ تنها ۳ روز بوده است این میزان در سال گذشته به ۱۷ روز افزایش یافته است.
متصدی افزود: در این مدت تعداد روزهای سالم از ۲۰۲ به ۲۶۰ روز افزایش یافته است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کاهش حدود ۵۰ درصدی روزهای ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ گفت: در حالی که تعداد روزهای ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس در سال ۹۲، ۱۶۰ روز بوده است این رقم در سال گذشته به ۸۹ روز کاهش داشته است.

به گفته وی در سال گذشته همانند سال ۹۲ هیچ روزی را در پایتخت شرایط بسیار ناسالم نداشتیم.

منبع/آخرین خبر