4783_orig

تشخیص زود و دقیق سکته مغزی احتیاج به یک دستگاه سی تی اسکن خوب و یک دکتر رادیولوژیست ماهر دارد. سرعت در تشخیص سکته مغزی تاثیر بسزایی دارد و باید بتوان پیش از اینکه صدمات بیشتری به بافت مغز داخل شود اقدامات درمانی آغازگردد.

داروهایی که در سه ساعت اول سکته مغزی به بیمار داده میشوند بسیار موثرتر هستند و هردقیقه تاخیر در تجویز دارو میتواند تاثیر درمان را کاهش دهد.

با این اوصاف استفاده از ابزارهای تشخیصی خودکار میتوانند سرعت تشخیص و در نتیجه درمان را افزایش دهند.

محققان دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنک سیستم خودکاری را ابداع کرده اند که میتواند از روی سی تی اسکن مغز بیماران مناطقی را که مشکوک به وجود آسیب به علت سکته مغزی بصورت اتوماتیک و بدون دخالت انسان مشخص کند. این محققان در حال توسعه این سیستم به صورتی هستند تا بتواند خود را آموزش دهد. به این صورت که سی تی اسکن هایی را که قبلا تشخیص سکته مغزی به توسط متخصص رادیولوژی برای آنها داده شده است مطالعه کرده و یاد میگیرد تا دقت تشخیص خود را افزایش دهد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir