همانطور که می دانید، ملانوما، یکی از بدترین و کشنده ترین بیماری سرطان پوست است. از بهترین درمان هایی که برای این بیماری کشنده، پیشنهاد داده شده است، جراحی است. با انجام این جراحی می توان، طول عمر بیشتری به این بیماران هدیه کرد.

محققان دریافتند بیمارانی که در کنار درمان دارویی، عمل جراحی هم برای برداشتن سرطان شان داشته اند، دو برابر (به طور میانگین ۱۸ ماه) بیش از بیمارانی که فقط درمان دارویی دارند عمر می کنند.

دکتر گری دویچ، جراح سرطان در مرکز سلامت نورث ول نیویورک، در این باره می گوید: «به عقیده من تلفیق ایمن درمانی با جراحی می تواند منجر به درمان تعداد زیادی از بیماران شود.»

ایمن درمانی موجب تحریک سیستم ایمنی بیمار برای نابودی سلول های سرطانی می شود. سازمان غذا و دارو آمریکا، این روش درمانی را برای درمان ملانوما تایید کرده است و آن را جایگزینی برای شیمی درمانی در سرطان های می داند که به سایر نقاط بدن پخش می شوند.

در این مطالعه، تیم تحقیق گزارشات پزشکی بیش از ۱۶۰۰ بیمار تحت درمان برای ملانوما را که در ناحیه شکمی پخش شده بود، بررسی کردند. از بین این تعداد، در حدود ۴۰۰ نفر برای برداشتن سرطان تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

ملانوما در ۶۹۷ بیمار در کبد، در ۳۳۶ بیمار در دستگاه گوارش و در ۱۳۸ بیمار در غدد فوق کلیوی پخش شده بود. همچنین در ۱۰۹ بیمار در طحال و در ۳۸ بیمار در لوزالمعده پخش شده بود. در مورد ۳۰۵ بیمار دیگر سرطان در اعضای دیگر پخش شده بود.

در مورد بیمارانی که عمل جراحی انجام داده بودند میانگین طول عمر ۱۸ ماه بود که حدود ۲.۵ برابر بیشتر از بیمارانی بود که عمل جراحی انجام نداده بودند..

مهرنیوز