با توجه به نتایج بدست آمده از آخرین تحقیقات، با تغییر در شرایط اقلیمی، ریسک عود بیماری های قلبی و مشکلات ریوی در افراد بیشتر می شود. البته قابل ذکر است که اگر این شرایط با خشکسالی همراه باشد، به بالاترین حد ریسک می رسیم. باید در این شرایط بیشتر مراقب این عزیزان باشید.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرنگار مهر، در مطالعه جدید، محققان داده های مربوط به سلامت و خشکسالی ۶۱۸ بخش در غرب ایالات متحده را مورد بررسی قرار دادند. داده ها شامل بستری شدن افراد به دلیل مشکلات قلبی و ریوی و همچنین مرگ افراد ۶۵ سال و بالاتر بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۳ بود.

یافته ها نشان داد در طول خشکسالی شدید و در حال تشدید، مرگ افزایش یافته بود. با این حال محققان عنوان می کنند که افزایش این خطر اندک بود.

به گفته محققان، توجه به رابطه بین خشکسالی و سلامت انسان دغدغه ای مهم است چراکه تغییرات اب و هوایی موجب افزایش میزان خشکسالی می شود.

مهرنیوز