خویش انداز یا سلفی بار دیگر موجب حادثه برای یک جوان شد.این جوان 26 ساله که در آبشار شلماش شهر سردشت واقع در استان آذربایجان غربی حضور داشت در هنگام عکس انداختن از خود ناگهان به آبشار سقوط کرد.
به گفته مسئول واحد آتش نشانی سردشت، جوان۲۶ ساله در آبشار شلماش سلفی گرفتن و بر اثر بی احتیاطی به داخل آبشار سقوط کرد. امینی افزود: این جوان پس از سقوط به داخل آبشار مفقود شده است و ناجیان غریق در جستجوی یافتن پیکر او هستند.

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

منبع/آخرین خبر