رشد علمی و فزاینده پژوهشگران و محققان کشورمان باعث ثبت بین المللی دو اختراع جدید ایرانی شده است که این اتفاق با حمایت صندوق حمایت از مخترعین در کشور صورت گرفته است و مدیران کشوری امیدوارند با افزایش این اختراعات دستاوردهای علمی کشور ارتقا یابد.

حمایت و کمک به ثبت بین‌المللی اختراعات محققان، پژوهشگران و مخترعان کشور از جمله خدمات ویژه کارگروه ثبت اختراعات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران است که از اواخر سال 85 برنامه‌ریزی برای ایجاد فرآیندها و تهیه شیوه نامه‌های اجرایی لازم در خصوص نحوه حمایت و کمک به ثبت بین‌المللی اختراعات محققان، پژوهشگران و مخترعان کشور با ایجاد کارگروه ثبت اختراعات متشکل از اساتید مطلع و صاحب نظر در حوزه‌های مختلف مالکیت فکری آغاز شد.

در همین راستا در جلسه 61 کارگروه ثبت بین ‌المللی اختراع صندوق، 2 طرح جدید مصوب و برای 11 طرح ورودی جدید نیز داور تعیین شد. اختراعات مصوب در زمینه‌های پزشکی و میان رشته‌ای هستند.

از مزایای ثبت بی ن‌المللی اختراع، عدم افشای نتایج با ارزش حاصل از تحقیقات و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران و نخبگان است.

منبع/ایسنا