شغل پزشکی یکی از مشاغل حساس و سخت در جامعه است که علاوه بر داشتن تخصص و مهارت لازم دارا بودن روحیه فداکاری و ایثارگری را نیز نیاز دارد.انتشار تصویر پزشک خستگی ناپذیر که پس از 28 ساعت عمل جراحی سخت در گوشه ای از بیمارستان خوابید بسیار جالب بود. پزشک بودن فقط یک شغل سخت نیست بلکه بسیار خسته کننده است. جراح «لو هنگ» در 28 ساعت 5 عمل جراحی انجام داد. دو عمل جراحی اورژانسی در شب و سه عمل جراحی در روز بعدش، بعد از این شیفت بسیار طولانی کف بیمارستان به راحتی به خواب رفت. عکس او ابتدا در رسانه های اجتماعی چین و سپس در سراسر اینترنت به صورت ویروسی منتشر شد و از آن زمان مردم او را برای فداکاری زیادی که در کارش می کند تحسین می کنند. این اولین باری نیست که تصاویر پزشکان را درحالیکه در محل کارشان به خواب رفته اند می بینیم، اما باید بگوییم بعد از 28 ساعت کار سخت، دکتر هنگ واقعا سزاوار یک خواب راحت بود.

منبع/آخرین خبر