6_0_56

طبیبان در یک تحقیق جدید دریافتند که عوامل ژنتیکی تاثیر مهم در تعیین‌ آستانه درد دراشخاص گوناگون دارند.

در گذشته این پرسش همواره مطرح بود که چرا برخی افراد می‌توانند بهتر از دیگران درد را تحمل کنند و اکنون نتایج یک مطالعه جدید تایید می‌کند که ژن‌ها تعیین‌کننده آستانه تحمل درد در اشخاص مختلف هستند. پزشکان در آمریکا تاکید دارند که چهار ژن می‌توانند در توجیه علت تفاوت در تحمل شدت درد در افراد مختلف موثر باشند.

دکتر «توبور انوجیگوفیا»، یکی از اعضای آکادمی نورولوژی آمریکا و از متخصصان در این مطالعه گفت: نتایج مطالعه ما بسیار حائز اهمیت است زیرا راهی عینی برای درک درد و اینکه چرا در افراد مختلف آستانه درد متفاوت است، فراهم می‌سازد.

به گفته وی، تشخیص اینکه آیا فردی دارای این چهار ژن است می‌تواند به پزشکان کمک کند تا در مورد میزان تحمل درد در بیماران درک بهتری پیدا کنند. در این مطالعه از بیش از ۲۷۰۰ شرکت‌کننده درخواست شد برای درمان دردهای مزمن از داروهای مسکن که با عنوان «نارکوتیک» شناخته می‌شوند، مصرف کنند. همچنین از آنان درخواست شد تا میزان درد را با رتبه‌بندی صفر تا ۱۰ اعلام‌ کنند و سپس با خارج کردن افرادی که میزان درد در آنان صفر است، مابقی شرکت‌کنندگان را براساس شدت درد در آنها به سه گروه تقسیم‌بندی کردند.

همچنین پزشکان در این مطالعه به بررسی ژن‌های COMT ،DRD2 ،DRD1 و OPRK1 در این افراد پرداختند. به گفته پزشکان، ژن DRD1 در افرادی که میزان احساس درد در آنان پایین‌تر بود، بیشتر دیده شد. علاوه بر این در افرادی که میزان احساس درد در آنان در حد متوسط بود، ژن‌های COMT و OPPk بیشتر مشاهده شد و ژن DRD2 در افرادی با احساس درد زیاد به مراتب بیشتر بود.

دردهای مزمن بر جنبه‌های مختلف زندگی تاثیر می‌گذارند و شناسایی ژن‌هایی که تعیین‌کننده شدت درد هستند می‌تواند شیوه‌ای برای روش‌های درمانی جدید باشد و به پزشکان در درک بهتر مکانیسم درد در بیماران کمک کند.

منبع-http://www.iran.pezeshk.us