هستند کسانی که برای اینکه ساعتی خواب راحت داشته باشند، از آرام بخش استفاده می کنند و گاهی بدلیل درد زانو یا … مجبور به مصرف مسکن می شوند. این افراد باید بدانند که خوردن همزمان این قرص ها باعث می شود که شما دچار اضطراب شدید شوید و حتی باعث خواب مرگبار می شود. با دکتر سلام همراه باشید.
 

 به گفته محققان دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، زمانیکه بیماران داروهای آرام بخش حاوی بنزودیازپین ها نظیر زاناکس، کلونوپین یا والیوم را هراه با مُسکن های حاوی مخدر مثل اوکسی کونتین، پرکوست و ویکودین مصرف می کنند، این ترکیب موجب پایین آمدن آستانه اووردوز می شود.

ایجاد حالت اووردوز با مرگ برای مصرف کننده دارو همراه خواهد بود.

در این مطالعه، تیم تحقیق داده های بیش از ۳۰۰ هزار بیمار ۱۸ تا ۶۴ ساله را بررسی کردند.

به گفته اریک سان، سرپرست تیم تحقیق، «لازم نیست بیماران هر دو این داروها را همزمان باهم مصرف کنند چراکه ترکیب این دو نوع دارو با ایجاد اووردوز کشنده خواهد بود.»

مهر نیوز