6_0_56

دانشمندان یک گونه پروتئین ضدالتهابی را کشف کرده اند که قادر است دیابت نوع 1 را در مراحل نخستین از بین ببرد

 دانشمندان نشان دادند دیابت نوع 1 در مراحل  اولیه بطور موثری می تواند توسط پروتئین Alpha1-Antitrypsinیا AATدرمان شود این پروتئین ضدالتهابی بطور طبیعی هنگام بیماری در بدن تولید می شود.

دکتر Lewisمی گوید: درحالیکه بدنبال داروهایی برای درمان دیابت بودیم و راههای مختلف موجود و آزمایشگاهی را برای درمان  آن بررسی می کردیم به پروتئین AATکه توسط بدن برای محافظت  از بافت ها بر اثر تخریب التهابی تولید می شود، رسیدیم. دانشمندان از AATبرای درمان  بیمارانی که به تازگی  به دیابت نوع 1 مبتلا شده بودند یعنی در مرحله ی دینامیک این بیماری قرار گرفته اند، استفاده کردند.

دراین مراحل اولیه تمام سلولهای بتا توسط سیستم  ایمنی تخریب نشده اند و هدف این درمان مقابله با  التهاب و در عین  حال محافظت از سلولهای بتای باقیمانده  از حمله ی سیستم  ایمنی است.

بعد از8 تا 12 هفته از رژیم AAT، برخی از شرکت کنندگان  در تحقیق توانستند از تزریق انسولین برای بیش از 2 سال بی نیاز شوند، در ضمن هیچگونه تأثیر معکوسی از مصرف AATدر این  بیماران مشاهده نشد. علاوه براین در افرادی که به این درمان پاسخ ندادند و همچنان نیاز به تزریق  انسولین داشتند از این درمان فوایدی کسب کردند. اما دسترسی به AATبه عنوان  یک درمان رسمی برای  دیابت  با محدودیت  روبرو است، انتظار می رود تایید  سازمان غذا و داروی آمریکا  زودتر از سال  2016 برای این  نوع درمان امکان پذیر نباشد. ولی درحال حاضر تنها با تجویز پزشک امکان پذیر است.

 دکتر Lewisمی گوید: پنچ سال پیش، قانع کردن پزشکان برای تجویز این ماده به منظور درمان دیابت  کار سختی بود اما از آنجائیکه  خانواده ی  کودکانی که به تازگی به دیابت مبتلا شده اند از این نوع  درمان استقبال کرده اند و از آنجائیکه  درمان با AATتا بحال هیچ عارضه ی جانبی نداشته است، پزشکان متقاعد به تجویز آن برای این گروه  از کودکان با رضایت  خانواده اشان شده اند. بدترین اتفاقی  که ممکن است در درمان با AATبیافتد بازگشت به درمان با انسولین است.

دانشمندان درحال نام نویسی از داوطلبان برای انجام کارآزمایی بالینی بزرگ برای سایر بیماریهای اتوایمیون مانند کرون و مالتیپل اسکلروز هستند.

منبع-http://diabetestma.org