6_0_56

پژوهشهای  قبلی نشان داده است که زیادی بیش از اندازه گلوکز و انسولین در خون می تواند به کنترل ضعیف قندخون و افزایش ریسک ابتلا به دیابت درطول زمان منجر گردد.

حال دانشمندان دریافته اند هنگامیکه زنان صبحانه ای با مقدار پروتئین زیاد مصرف می کنند کنترل  گلوکز وانسولین آنها بهتر از زمانی است که این وعده ی غذایی حاوی پروتئین کمتر یا فاقد پروتئین باشد.

در افراد سالم مقدار گلوکز درخون بعد از خوردن غذا افزایش می یابد، هنگامیکه گلوکز افزایش یافت مقدار انسولین برای ورود گلوکز به بقیه ی سلولها در بدن بالا می رود.

دکتر leidy  از دانشگاه میسوری می گوید: اگر غذای سالمی میل کنید وغذاهایی را مصرف نمایید که به شما در کنترل مقدار گلوکز خونتان کمک کند احتمال ابتلا به دیابت را در خود  کاهش می دهید. دراین تحقیق زنان 18 تا 55 سال شرکت داشتند به این افراد 3 نوع مختلف وعده ی غذایی یا تنها آب به مدت 4 روز متوالی داده شد. این وعده های غذایی همگی کمتر از 300 کالری در هر واحد سروینگ انرژی  داشتند و از نظر چربی و فیبر مشابه بودند تنها تفاوت آنها در میزان پروتئینشان بود در صبحانه ی گروه اول 3 گرم پروتئین موجود بود ، درگروه دوم 30 گرم و در گروه سوم 39 گرم پروتئین وجود داشت.

محققین به بررسی مقدار گلوکز وانسولین در خون شرکت کنندگان پس از چهار ساعت از صرف صبحانه  پرداختند. به گفته ی دکتر Makiاز مرکز تحقیقات بالینی Biofortisدر هر دو گروهی که صبحانه ی غنی از پروتئین مصرف کرده بودند مقدار گلوکز وانسولین  بعد از غذا درمقایسه  با گروه  کم پروتئین و پرکربوهیدرات  کمتر افزایش یافته بود( قله ی نمودار گلوکز وانسولین پایین تر از گروه کم پروتئین بود) علاوه بر این درگروهی که صبحانه ی حاوی 39 گرم پروتئین مصرف کرده بودند مقدار افزایش گلوکز وانسولین پس از غذا کمتر از گروه 30 گرم پروتئین بود.

این یافته ها نشان می دهد برای زنان سالم، مصرف صبحانه ی پر پروتئین به کنترل بهتر گلوکز در طول مدت صبح کمک می کند و بهتر از صبحانه ی کم پروتئین است. از آنجائیکه اکثر زنان درصبحانه  ی خود مقدار 10 تا 15  گرم پروتئین مصرف می کنند بنظر می رسد رسیدن  به میزان  30 تا 39 گرم پروتئین در وعده ی صبحانه  یک چالش تغذیه ای باشد.

دکترleidyمی گوید: بر اساس نتایج بدست آمده بروی زنان سالم غیردیابتی، دانشمندان امیدوارند مصرف صبحانه ی غنی از پروتئین بتواند برای زنان مبتلا به پیش دیابت فوایدی به همراه داشته باشد البته  برای تایید این مطلب نیاز به تحقیقات  بیشتری درآینده وجود دارد. نتایج این تحقیق در نشست بیولوژیکی آزمایشگاهی در کالیفرنیا ارائه شد.