هوای تهران چند روزی است که در شرایط سالم و قابل تنفس به سر می برد و سازمان هواشناسی پیش بینی کرد کیفیت هوای پاک در پایتخت  استمرار داشته باشد و با شروع بارش ها در نواحی مرکزی دمای هوای تهران کاهش می یابد.

نتایج پیش بینی کیفیت هوای تهران نشانگر برقراری شرایط کیفی هوای سالم در روز جاری (دوشنبه) بوده و انتظار می رود شرایط مطلوب کیفی هوا تا روز سه شنبه نیز ادامه داشته باشد.

بر اساس نتایج پارامترهای هواشناسی پیش بینی شده برای ایستگاه مهرآباد، با تداوم شرایط جوی نسبتا ناپایدار در روز جاری (دوشنبه 21 فروردین)، در برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید (بزرگی بین 5 تا 8 متربرثانیه) انتظار می رود.

بر اساس این گزارش، با افزایش میزان ناپایداری جوی طی روز سه شنبه، در برخی ساعات به ویژه در شبانگاه وزش باد شدید (بزرگی بین 8 تا 10 متربرثانیه) از سمت نواحی غربی و بارش پراکنده پیش بینی می شود. این شرایط در روز چهارشنبه 23 فروردین، کمابیش تداوم داشته و طی برخی ساعات وزش باد شدید غربی انتظار می رود. همچنین دما طی دوروز آینده افزایش جزئی خواهد یافت.

نتایج پیش بینی کیفیت هوای تهران نیز نشانگر برقراری شرایط کیفی هوای سالم در روز جاری (دوشنبه) بوده و انتظار می رود شرایط مطلوب کیفی هوا تا روز سه شنبه ادامه داشته باشد.

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفی هوا در 24 ساعت گذشته 87 و در شرایط سالم قرار داشته است افزون بر این شاخص کیفی هوا در حال حاضر روی عدد 69 و در شرایط سالم است.

منبع/ایسنا