افرادی که مشغله کاری زیادی دارند دچار احساس خستگی شدیدی می شوند .آن ها وقت استراحت کمتری نسبت به دیگران دارند .این افراد در طول روز برای پیشگیری از احساس خستگی و افسردگی ناشی از آن باید از برخی ترفندهای موثر کمک بگیرند افزایش تمرکز برای آن ها بسیار حائز اهمیت است که با قدم زدن و تنفس در هوای تازه به دست خواهد آمد.

پس از ۵ تا ۹ ساعت کار در طول هر روز (و حتی ۱۲ ساعت برای بسیاری از مردم جهان)، احساس خستگی شدید در اولین ساعات شب اصلا عجیب نیست. با این‌حال، یکی از مطالعات اخیر نشان می‌دهد که قدم زدن در وقت ناهار و استراحت ظهرگاهی می‌تواند تمرکز افراد شاغل را در محل کار افزایش بدهد و احساس خستگی شدید در اولین ساعات شب را هم کمتر کند. گزارشی از این مطالعه در Journal of Occupational Health Psychology منتشر شده است. محققان در این مطالعه از ۱۰۰ نفر با شغل‌های متفاوت درخواست کردند تا زمان استراحت ظهرگاهی را با فعالیت‌هایی مثل قدم زدن در پارک نزدیک به محل کار یا فعالیت‌های دیگر مانند تمرکز حواس و تنفس عمیق پُر کنند. در ادامه مشخص شد که همه این فعالیت‌ها هم تمرکز افراد شاغل را بهتر می‌کنند و هم احساس خستگی در ساعات شب را کاهش می‌دهند. با این‌حال، نکته حائز اهمیت این است که براساس یافته‌های این مطالعه، قدم زن در پارک احساس لذت بیشتری در شاغل‌ها ایجاد می‌کند و سطح تمرکز آنان را هم بیشتر افزایش می‌دهد. قدم زدن در پارک حتی احساس خستگی را در ساعات شب بیشتر از فعالیت‌های دیگر پایین می‌آورد.

سلامتیسم