things-to-do-if-he-dumps-you

انسانهای نگران و حساس، یک دنیا« اما و اگر» دبا خود همراه دارند  چون به « تنبیه شدن» و حتی امکان مواخذه قرار گرفتن هزینه بسیاری می‌دهند.

به افراد حساس و نگران توصیه می‌شود مواظب واکنش ها و رفتاری که آنها را از اعمال معمولی باز می‌دارد باشند. سیستم بازدارنده  ( Behavioral Inhibition System) در حقیقت روشی است که دلائل تلاش و موفقیت افراد را بیش از حد به زیر سئوال می‌برد تا آنجا که افراد، دست از رقابت و تلاش می‌کشند. برای مثال، افرادی که حس رقابت و انگیزه قوی برای دستیابی به موفقیت دارند، از طریق سیستم کنترلی که در رفتار خود تعبیه کرده‌اند (به خاطر مشکلات طبیعی در سر راه رقابت و برای فرار از واکنش منفی)، دست از رقابت می کشند.

به همین دلیل به افراد زودرنج و همیشه نگران توصیه می‌شود ضمن تشخیص و اگاهی بر « سیستم بازدارنده اعمال و انگیزه ها»، تلاش کنند تا توجه خود را معطوف عواقب مثبت اعمال‌شان سازند.

تلاش کنید تا اعمال تان برای پاداش و جایزه نباشد.

متوجه مرز ظریف بین قدردانی نشدن  با « مردود شدن» باشید. برای مثال اگر در یک مسابقه هنری شرکت کردید و آثارتان را برای پذیرش در مسابقه ارائه داده‌اید ولی خبری نشده‌است و کسی با شما تماس نگرفت به واکنش منفی و « شخصی کردن» ماجرا نپردازید. صبوری پیشه کنید و با خودتان مهربان باشید و به سراغ دلائل غیرواقعی و خرد کردن شخصیت خودتان نروید.

خود را در معرض انتقاد سازنده قرار دهید

آدم‌های حساس و زودرنج، تمایل دارند از کسانی که به قابلیت های آنها اعتقاد دارند و نقاط مثبت اعمال شان را به خوبی تشخیص می‌دهند پناه ببرند. به خودتان فرصت دهید تا در معرض نظرات انتقادیِ آدمهای دیگرهم قرار بگیرید.

reasons-to-forgive-your-ex-on-valentines-day

یاد بگیرید که تعریف درستی از احساسات خود داشته باشید

توانایی برای رودرویی با احساسات و عواطف دشوار، مشروط است به این واقعیت که انها را به درستی تشخیص دهید. قبل از هر چیز باید به این حقیقت وقوف داشته باشیم که داشتن احساساتی نظیر « من عصبی هستم» یا « احساس می کنم خیط شده‌ام»   نباید ترسی در ما ایجاد کند. شما می‌توانید با وجود داشتن احساسات ناخوشایند، همچنان بر تصمیم، تلاش و هدف خود پابرجا باشید.

سرخوردگی و حتی یک شکست، احتیاج به زمان دارد.

به خودتان فرصت دهید تا مرور زمان، به آرامی، احساسات صدمه دیده تان را ترمیم کنید. ناراحتی خودتان را انکار نکنید و به اندازه ممکن احساس جریحه دار شدن را با مهربانی و صبوری پذیرا باشید.

منبع-http://marde-rooz.com