فرهنگ سازی و مشاوره به مردم با موضوع آسیب های اجتماعی و نحوه مقابله با آن ها یکی از اقداماتی است که سازمان بهزیستی با استفاده از مددکاران اجتماعی خود در حال انجام آن می باشد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: پروتکل اجرایی راه‌اندازی۳۰ پایگاه خدمات اجتماعی آماده شده و از هفته آینده در ۳۰ شهری که دچار آسیب‌های اجتماعی زیادی هستند، مستقر می‌شوند.

انوشیروان محسنی‌بندپی در حاشیه مراسم بزرگداشت روز مددکار در جمع خبرنگاران گفت: نقش مددکاران در برنامه ششم توسعه پررنگ دیده شده و با بهره‌مندی از تخصص آنها آنچه امروز دغدغه مسئولان کشور شده و رشد آسیب‌ها را داریم با بهره‌گیری از کمک این افراد می‌توانیم به مهار، کنترل و پیشگیری از آن برآییم.

وی افزود: در آخرین روزهای پایانی سال 95، هیأت دولت مصوبه‌ای را داشت که پس از طرح در شورای عالی حقوق دستمزد، افزایش حقوق دستگاه‌هایی که تا به امروز مانند سازمان بهزیستی از این امتیاز برخوردار نشده‌اند، تصویب شد.

محسنی‌ گفت: ما به این شوراهای دستمزدها، پیشنهادات خود را داده‌ایم که تا بهزیستی از این ظرفیت و مصوبه برخوردار شود و حداکثر افزایش حقوق تا 50 درصد خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه باید از تدابیر و تخصص مددکاران برای رسیدن به پایداری اجتماعی و محیطی برخوردار شویم اظهار کرد: شعار امسال فدراسیون مددکاری نیز بهره‌گیری از این افراد است تا بتوانیم به ارتقای لازم در خدمات اجتماعی برسیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از ابلاغ پروتکل راه‌اندازی 30 پایگاه خدمات اجتماعی خبر داد و گفت:‌ فردا پروتکل، شیوه اجرا و استقرار این پایگاه‌های خدمات اجتماعی ابلاغ می‌شود و از هفته آینده این پایگاه‌ها در 30 شهری که مشکلات، عدم وجود فرصت‌های برابر و رشد آسیب‌ها را دارند، ایجاد می‌شود.

وی افزود: این پایگاه‌ها تلفیقی است و سلامت روان، سلامت اجتماعی، ارائه خدمات اجتماعی و خدمات مبتنی بر جامعه و شهری در این مراکز ارائه می‌شود.

بندپی درخصوص بیمه مددکاران گفت: 7 هزار مددکار در سازمان بهزیستی مشغول به کارند که از تمام امتیازهای قانونی برخوردارند و آنهایی که خرید خدمت هستند نیز از بیمه اجتماعی برخوردار هستند.

وی افزود: انجمن‌های مددکاری با بهزیستی قرارداد دارند و این افراد از طریق خرید خدمت از امتیازهای قانونی برخوردار می‌شوند و در 140 شهری که اورژانس قرار است راه‌اندازی شود به کار گرفته می‌شوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه مجوز استخدام مددکار به بهزیستی داده نشده است، گفت: اکنون فقط به صورت خرید خدمت است و هر اورژانس به طور متوسط به 5-6 نفر مددکار نیاز دارد بنابراین تا پایان خردادماه که این اورژانس‌ها ایجاد می‌شوند مددکاران به کار گرفته خواهند شد؛این درحالیست که برای راه‌اندازی اورژانس‌های اجتماعی به دنبال آن هستیم که راهکار قانونی نحوه خرید خودروهای مناسب اورژانس مهیا شود.

منبع/ایسنا