6a00d8341c562c53ef01a3fcca3f99970b-800wi

در این جا به شما یک نوع نوشیدنی  را معرفی می کنیم که پس از غذا برایتان خوب است بخصوص برای اشخاص کم خون .گفتنی است اشخاصی که در پی جذب آهن هستند تا دو ساعت پس از غذا چای نخورند .

یکی از مسائل مهم در تغذیه بر هم کنش آهن و کلسیم است که معمولاً مصرف زمان مواد حاوی کلسیم مانند لبنیات با مواد حاوی آهن باید فاصله دار باشد.

آهن عالی که معمولاً در گوشت قرمز و جگر وجود دارد جذب می شود و کمتر تحت تأثیر عوامل دیگر قرار می گیرد ولی آهن موجود در گیاهان ممکن است تحت تأثیر کلسیم کمتر جذب شود.

مصرف زیاد فیبر و کلسیم همزمان با آهن می تواند جذب هر دو شکل آهن عالی و معدنی را در بدن مختل کند.

برخی مواد مغذی حاوی ویتامین C جذب آهن معدنی (غیرهِم) را تسهیل می کند.

در این مطالعه افراد روزی دو مرتبه ۲۵۰ سی سی در وعده ناهار و شام دوغ مصرف کردند که پس از ۳ ماه مصرف مشخص شد نه تنها هموگلوبین این افراد پایین نیامده بلکه تا حدی افزایش هموگلوبین هم داشتند.

جذب آهن در PH اسیدی ترغیب می شود.

با توجه به اینکه در فرهنگ ایرانی برخی بعد از خوردن غذا بلافاصله چای می نوشند، این کار چه مضراتی ممکن است در پی داشته باشد  در چای یکسری آنتی اکسیدان های قوی به نام پلی فنل ها وجود دارد که از نظر ساختار شیمیایی به آهن های گیاهی وصل می شوند و به نوعی جذب آهن را مختل می کنند.