روش های مختلفی برای پی بردن به نوع شخصیت خود و دیگران وجود دارد. از جمله بهترین روش ها استفاده از تست شخصیت شناسی و همچنین تست های خودشناسی است. این نوع تست ها به وسیله متخصصین روانپزشکی طراحی می شوند و نزدیک ترین پاسخ را در رابطه با شخصیت شما می دهند. با دکتر سلام همراه باشید.

با مشاهده یک عکس و بیان کردن نخستین تصویر مشاهده شده شخصیت خود و دیگران را شناسایی کنید.

شخصیت شناسی از روی مشاهدات افراد یکی از روش های است که روانشناسان از آن استفاده می کنند در اینجا تصویری نشان داده شده که از نتایج مشاهدات در نگاه اول می توان به ویژگی های شخصیتی افراد پی برد.
تصویری که مشاهده می کنید از تصاویر زیادی ساخته شده است. تنها با چند لحظه نگاه به این تصویر می‌توانید از ویژگی های شخصیتی خودتان یا دیگران باخبر شوید البته این کار نباید با زیر چشمی نگاه کردن یا بستن یک چشم انجام شود.
نکته قابل توجه در این تست مشاهده نخستین حیوانی است که می بینید و آن تصویر آشکار کننده ویژگی های شخصیتی شما است.
 
• پرنده
 اگر تصویر اولی که دیدید یک پرنده بود، شما شخصیتی برون گرا دارید.
• خرچنگ
 اگر تصویر اولی که دیدید یک خرچنگ بود، شما تمایل به شاد بودن و شاد کردن دیگران دارید و طبعی طنز در وجود شما موج می زند.
• پرنده و خرچنگ
افرادی که هر دو تصویر را هم زمان می بینند با وجود داشتن دو ویژگی قبلی کمی حساس تر و عاطفی هستند.
• اسب
  اگر تصویر اولی که دیدید یک اسب بود، شما فردی مستقل بوده و روحی آزاد دارید.
• دلفین
اگر تصویر اولی که دیدید یک دلفین بود،به این معنی است که شما یک فرد خلاق و هنری هستید.
• جوجه اردک
دیدن تصویر جوجه اردک در واقع مشکل است اما اگر تصویر اولی که دیدید یک جوجه اردک بود، دیدن آن برای اولین بار به معنی آن است که شما فردی  دقیق، ساکت و بیشتر اهل متمرکز هستید.
• خرس
 اگر تصویر اولی که دیدید تصویر این جانور غران بود، بدین معنی است که شما یک ذاتا یک رهبر متولد شده و دارای یک شخصیت قوی هستید.
• سگ
 اگر تصویر اولی که دیدید یک سگ بود، بدین معنی است که شما فردی مهربان و پرورش دهنده انسان های دیگر هستید.
مشاهده تصاویر و ارتباط آن با ویژگی های شخصیتی غالب به دلیل عملکرد ذهن ناخودآگاه شما است که در تعیین تصویر حیوانی که برای اولین بار می بینید نقش دارد و این موضوع در روانشناسی امروز ثابت شده و از آن با عنوان تفکر همگرا یاد می شود که نشان دهنده باورها و تمایلات درونی شما است.
 رابرت استرنبرگ روانشناس و استاد دانشگاه  در کتاب  “سبکهای تفکر”در مورد این تصویر و چگونگی ارتباط آن با شخصیت افراد توضیح داده که برخی از این توضیحات را در زیر مطالعه کنید.
• پیدا کردن پرنده و خرچنگ به طور همزمان نیاز به تمرکزبر روی تضادها دارد و اگر شما قادر به پیدا کردن آن در نگاه اول باشید یعنی سرعت پردازش اطلاعات مغز شما بسیار بالا است.
• دیدن اسب دشوارتر است و  دیدن آن دربار اول نشان از نگاه و تفکر و قدرت بصری بالا است.
• پیدا کردن تصویر دلفین نیاز به یک نگاه متفاوت دارد و برای دیدن آن اغلب افراد باید یک چشم خود را ببندد یا جهت نگاه خود را تغییر دهند،  مشاهده این تصویر در بار اول نشان از  تفکر خلاق بوده و به نیمکره راست مغز ارتباط دارد.
مشاهده تصاویر بیشتر نشان از پیچیدگی های شخصیتی و ترکیب چند قدرت ذهن با یکدیگر است که در برخی مواقع با تمرین بهبود پیدا می کند.
منبع:themindsjournal