از عوارض مشاهده فیلم های ترسناک زیاد گفته ایم، این بار می خواهیم با فواید تماشای این نوع فیلم ها سخن بگوییم،می توانیم با انتخاب این سبک فیلم ها باعث کالری سوزی و تعریق در بدنمان شویم، اگر دل دیدن این دسته فیلم ها را دارید،دیگر نگران چاقی و اضافه وزنتاباشید استرس درونی ناشی از تماشای فیلم های ترسناک به صورت خودکار چربی هایتان را می سوزاند.

دکتر ماتیاس کلاسن، یکی از محققانی است که حتی رساله دکتری خودش را به بررسی وحشت اختصاص داده است. این عضو دانشگاه آرهوس می‌گوید که نیاز به محرک‌های وحشت‌انگیز مانند تماشای فیلم‌های ترسناک، نوعی خواست بدوی و بسیار اولیه است. انسان‌های اولیه‌ای که در دوره شکار-گردآوری زندگی می‌کردند، همواره خودشان را برای حملات احتمالی آماده نگه می‌داشتند. این آمادگی از طریق تربیت کردن واکنش‌های درونی نسبت به موقعیت‌های استرس‌زا به‌وجود می‌آمد و درنهایت چنین میلی با گذشت دوره‌های بسیار متعدد در DNA انسان‌ها ذخیره شد. دکتر کلاسن می‌گوید: «وقتی که فیلم ترسناک تماشا می‌کنیم، درحال تامین کردن همین میل بدوی هستیم. درواقع، ‌ما میزان آمادگی خودمان را برای مواجهه با خطر تربیت می‌کنیم». بیشتر بخوانید: چرا بعضی‌ها به تماشای فیلم ترسناک علاقه دارند؟ از طرف دیگر، وقتی که می‌ترسیم، ترشح آدرنالین در بدن به اوج خودش می‌رسد و همین وضعیت، متابولیسم را هم افزایش می‌دهد. با توجه به همین نکته، محققان دانشگاه وستمینستر در یکی از مطالعات اخیرشان متوجه شده‌اند که تماشای فیلم‌های ترسناک، میزان سوزاندن کالری‌ها را تا یک‌سوم بیشتر می‌کند. به همین دلیل هم تماشای این فیلم‌ها باعث افزایش تعریق و حتی در مواردی، تشدید گرسنگی می‌شود.

سلامتیسم