بیماری زیکا یک بیماری ویروسی است که از راه گزش پشه یا سرایت از مادر حامله به فرزند منتقل می شود.علائم شایع این بیماری تب،درد مفاصل و قرمز شدن چشم ها است که گاهی تا چند هفته پس از انتقال بروز پیدا نمی کند.طبق گزارش محققان، نشانه هایی از ماده ژنتیکی ویروس زیکا در دومین گونه پشه یافت شده است.
پشه «تب زرد» (Aedes aegypti) ناقل اصلی زیکا است. اما هم اکنون محققان در طول تست ژنتیکی پشه های ببر اسیایی جمع آوری شده در برزیل قسمت های دیگری از RNA زیکا را یافتند.
هنوز اثبات نشده است که پشه «ببر آسیایی» (Aedes albopictus) می تواند زیکا را به افراد منتقل کند. اما چلسا اسمارت، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه فلوریدا، بر انجام تحقیقات بیشتر در مورد سایر ناقل های احتمالی زیکا تاکید می کند.
اسمارت در این باره می گوید: «نتایج ما نشان می دهد Aedes albopictus ممکن است در انتقال ویروس زیکا نقش داشته باشد.»
به گفته وی، «این پشه در سراسر جهان وجود دارد، دارای طیف وسیعی از میزبان ها بوده و با آب و هوای سردتر سازگار است. نقش این پشه در انتقال ویروس زیکا باید ارزیابی شود.»
محققان در این مطالعه، پشه های را در برزیل جمع آوری کرده و تخم هایشان را آزمایش کردند. آنها متوجه شدند آزمایش پشه های نر آسیایی از لحاظ RNA زیکا مثبت بود، اما ویروس زیکا زنده نبود.
یافته های جدید بر ضرورت هوشیاری و دقت بیشتر دانشمندان حشره شناس و محققان پزشکی تاکید دارد.

منبع/آخرین خبر